Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olduktan sonra, kariyerine Procter & Gamble’da Eğitim Asistanı olarak başlamıştır. Çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev alarak 10 yıl çalıştığı P&G’den sonra 2001 yılında HSBC’ye geçen Yeşim Ertem burada da 17 yıl boyunca İnsan Kaynakları yöneticiliği yapmıştır.  Finans sektöründe, Eğitim ve Geliştirme alanına ek olarak, Seçme ve Yerleştirme, Performans Yönetimi, Yetenek Yönetimi ve Kariyer Planlama Bölümerini de yönetmiştir.

 

Liderlik ve kişisel gelişim konularına merakı sayesine koçluk konusunda ilerlemeyi hedefleyerek, Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) onaylı Sola Unitas ekolünden Koçluk programını tamamlayarak profesyonel koçluk sertifikasını almıştır. Son olarak Turkish Bank’ta İnsan Kaynakları Direktorü olarak görev yapmıştır. 20 yılı yöneticilik olmak üzere, 29 yıllık kurumsal kariyerinde kişisel gelişim ve liderlik, yöneticilik, koçluk, mentorluk, iletişim, performans yönetimi, değişim yönetimi konularında yurtiçi ve yurtdışında birçok eğitim almış, akreditasyon programlarına katılmıştır. Çalıştığı kurumlarda global eğitimlerin Türkiye’ye uyarlanmasında etkin bir rol almasının yanı sıra,  kurum içi eğitmenlik yaparak yöneticilere ve çalışanlara; etkili yöneticilik, liderlik, koçluk, etkili iletişim, mülakat teknikleri ve performans yönetimi konularında eğitimler vermiştir. İç koçluk ve mentorluk uygulamalarını hayata geçirmiş ve  kurum içi iç koç olarak görev yaparak deneyimlerini çalışanlara aktarmada aktif bir rol almıştır. Çalıştığı kurumlarda çok sayıda projeyi hayata geçirmiştir, özellikle kurumsal kültür projeleri ve değişim yönetimi konularında çalışmıştır.

İş hayatında elde ettiği deneyimleri eğitmenlik rolü ile harmanlayarak, tüm bu birikimlerini şimdi Talentouch’ın firmalara verdiği danışmanlık hizmetleri, eğitim ve koçluklara taşımaktadır.

240
Koçluk
31200
Eğitim
23
Yöneticilik Deneyimi
ACTP