Ümran Tunçbilek Çelebi; 20 yılı aşkın süredir profesyonel hayatın içinde ve bir öğrenme sevdalısı olarak; kariyer yolculuğumdaki amacım “tutkuyla gerçekleştirdiğim insan ve değişime dair verdiğim hizmetle, kurumlarda ve bireylerde iz bırakarak değer yaratmaktır der.

Kültürel Dönüşüm Projelerinde ortak vizyon belirleme, değerlerin tanımlanması, stratejiler ile değerlerin uyumu, kurum kültürüne uygun şekilde etkili kararlar verme ve toplantı yönetimi gibi konularda danışmanlıklar vermektedir.

Liderlerin iletişim becerileri yüksek, değişimi fırsat olarak gören ve güçlü yönlere odaklı, etkin ve çevik liderlik yapabilmeleri ile ilgili konular sıklıkla çalıştığı konular arasında yer almaktadır.

Liderlerin, içinde bulunduğu takımın, kurumun veya daha genel ifadeyle sistemin gerçekliğini anlayarak sahip oldukları potansiyelin performansa dönüşmesindeki iç ve dış etkenlerini saptamalarına ve bu engelleri aşmaları için gerekli aksiyonları belirlemelerine yardımcı olmak hedefindedir.

Liderlerin yaptıkları işte anlam bulmak ve diğerlerini de ortak amaçlar etrafında toplayabilmek için bütünsel bakış açısıyla diğerlerinin de hedefe adapte olmalarına ve harekete geçmelerine yardımcı olacak çalışmalar yapmaktadır. Liderlerin özellikle karmaşıklık ve karışıklık durumlarında sistemde yarattıkları etkiyi fark etmelerine, atılacak her adım veya verilecek her kararın sistemdeki diğer tüm faktörlere olan etkilerini bir denge içinde, bilinçli ve niyete dayalı olarak şekillendirmelerine yardımcı olmaya çalışıyor. VUCA, BANI ve Değişim Yönetiminde Sistemik Liderlik ve Sistemik Takım Koçlukları bu konularda yaptığı çalışmalardandır.

IAF (Uluslararası Fasilitatörler Derneği) yetkinlikleri ile Fasilitasyon ICF (Uluslararası Koçlar Federasyonu) PCC – profesyonel sertifikalı koçum. TPC Leadership ICF ve EMCC onaylı koçluk ve mentorluk sertifikasyon programlarının fakülte üyesidir.

Transaksiyonel Analiz (“Transactional Analysis Personal Development Award” sahibidir), Lewis Derin Demokrasi – Co-Resolve Liderlik, Jungian Coaching Scholl – Liderlik Arketipleri uluslararası sertifika eğitimleri almış, takımlarla sürdürülebilir yüksek performansa yönelik çalışmalar yaparak ve takımların akış engelleyicileri yerine güçlü yönlerine odaklanmalarına aracılık etmektedir. Yönetici Koçluğu ve Mentorluğu, Sistem Koçluğu, Takım Koçluğu, Kariyer Koçluğu, Liderlik, Liderlikte Çeviklik, Değişim ve Dönüşüm Yönetimi, Yüksek Performanslı Takımlara Liderlik eğitimleri veriyor ve Fasilitatörlük, Takım Koçluğu, İnsan Kaynakları Danışmanlığı ve Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Uygulamalarında Assessorluk rolleri üstlenmektedir.

4000
Koçluk
30000
Eğitim
25
Yöneticilik Deneyimi
PCC