TOUCH GELİŞİM MODELİ

Touch Gelişim Modeli (TGM), bireyin bilmekle yapabilmek arasındaki bağlantıyı kurmasını sağlar.

Bir yetkiliğin gelişimi için öncelikle gereken bilgi eksikliklerini giderir. Bireyin öğrendiklerini gerçek hayatta uygulamasını sağlayarak yetkinlikteki gelişimi kalıcı hale getirir. Bunun için öğrenme seansları, egzersizler ve pekiştirme seanslarını kullanır.

TGM, yetkinlik geliştirme hiyerarşisine dikkat eder. Hedeflenen yetkinliklerin birbirini geliştirme kurgusu ve önceliklendirmesi yapısalcı bir yaklaşımla dizayn edilir.

PROGRAM AŞAMALARI

PROGRAM TASARIMI

PROGRAM TASARIMI